Bijeenkomst Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Zuid

dinsdag 21 januari 2020

Bijeenkomst “Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid”. DaalmeerZon was uitgenodigd door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Vereniging Energie Coöperaties en -Initiatieven Noord-Holland (VEI-NH). Onze coöperatie werd door de regiocoördinatoren op de hoogte gesteld over het proces voor de RES en we hebben hierover kritische vragen mogen stellen, er is geklankbord met de participatie-coalitie Noord-Holland over haar ideeën en principes. Tevens overleg over de visie op de ruimtelijke inpasbaarheid van duurzame energieoplossingen met het NMH namens de natuurorganisaties in de diverse zoekgebieden.

Zoekgebieden: https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/05/Kaart-NHN-regio-Alkmaar-incl.-beschrijving-zoekgebieden.pdf