Digitale bijeenkomst concept RES (Regionale Energie Strategie)

 

11 mei 2020 heeft DaalmeerZon deelgenomen aan de digitale bijeenkomst concept RES (Regionale Energie Strategie).

De concepten bevatten de plannen van de regio’s voor het opwekken van duurzame energie op land tot en met 2030. Coöperatie DaalmeerZon heeft inbreng geleverd voor mogelijke zoeklocaties voor toekomstige wind- en zonprojecten.

In de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van de energieregio Noord-Holland Noord staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. De ambitie van Noord-Holland Noord is 4,2 TWh aan duurzame energie per 2030, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van nu.

 

meer info: https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/11/Reacties-concept-RES-NHN-formulier-mail-organisaties-tm-30-sept.pdf