Samenwerking DaalmeerZon met SamenOm

Vlak voor de kerstvakantie 2020 is onze coöperatie een samenwerking aangegaan met SamenOm.

om | nieuwe energie is in 2014 ontstaan als Duurzame Energie Unie vanuit de initiatiefnemers TexelEnergie, Windunie en Urgenda. Zij zagen de noodzaak voor een nieuwe energievoorziening. De energietransitie gaat traag als we het overlaten aan de overheid en de dominante energieaanbieders. Decentrale energieopwekking is nodig om Nederland te verduurzamen.

  • SamenOm heeft als doel om heel Nederland zo snel mogelijk om te laten gaan van grijze stroom naar 100% duurzame stroom uit eigen buurt.
  • DaalmeerZon heeft als doel om de hiervoor benodigde groene energie op te wekken. Hoe meer wij terug kunnen geven aan het verlagen van jouw rekening en aan duurzame projecten in jouw buurt.

DaalmeerZon is een productiebedrijf en heeft een afzetkanaal nodig. SamenOm heeft groene energie nodig om haar klanten van stroom te voorzien. DaalmeerZon en SamenOm kunnen niet zonder elkaar, samen OM !

Aanmelden kan via deze link: https://aanmelden.samenom.nl/?gln=8712423032446-DAALM