Productie

Wij produceren met onze installatie jaarlijks circa 85.000 kWh aan groene stroom.

Opwek met zonnepanelen

Voor de productie maken we gebruik van 300 zonnepanelen. Dit zijn hoogwaardig AxiTec 265p poly-kristal uit Duitsland. De panelen hebben 25 jaar garantie van producent over de werking en opbrengst (performance).

DC-GELIJKSTROOM GESCHIKT MAKEN VOOR LEVERING VAN AC-WISSELSTROOM

De DC gelijkstroom van de panelen wordt door de coöperatie DaalmeerZon middels een drietal Fronius omvormers omgezet naar AC wisselstroom.

De Fronius omvormers registreren de hoeveelheid stroom dat van DC naar AC is omgezet, en leveren deze data via een datamanager (WiFi verbinding) naar Fronius.

De leden kunnen thuis via internet hun Fronius solar-web pagina raadplegen en daar vervolgens online real-time de geleverde hoeveelheden in kWh zien.

KENTER Meetdienst

DaalmeerZon huurt een aan het lichtnet aangesloten meter van meetdienst Kenter. Kenter verwerkt op verzoek van DaalmeerZon de gemeten data en stuurt deze meetdata door naar meetdata afnemers zoals CertiQ en onze energie-afnemer. 

CERTIQ – Groene Stroom certificering

CertiQ, als enige Nederlandse certificeringsautoriteit, is verantwoordelijk voor de uitgifte van Garantie van Oorspong certificaten voor groene stroom. Voor elke groen opgewekte KwH geeft CertiQ een elektronisch GVO groencertificaat af (Garantie van Oorsprong). Het garantiecertificaat vermeld waar, hoeveel en hoe de groene stroom door DaalmeerZon is opgewekt. Nadat de stroom via de energieleverancier door de eindgebruiker is verbruikt, wordt de GvO administratief afgeboekt (ongeldig gemaakt).

Greenchoice – Energie afnemer – PPA (Power Purchage Agreement)

Greenchoice als Energieleverancier heeft met DaalmeerZon een ‘Power Purchase Agreement’ (PPA) afgesloten. In die overeenkomst belooft DaalmeerZon als Producent gedurende drie jaar een bepaalde volume aan KwH te leveren samen met de benodigde groencertificaten (GVO’s) tegen vooraf vastgelegde prijsafspraken. Greenchoice betaalt DaalmeerZon voor de levering, nadat zij digitaal van Kenter de hoeveelheid geleverde KwH doorgemeld heeft gekregen en de GVO’s bij CertiQ heeft afgeboekt.

MAANDELIJKSE AANSLUITCONTROLE 

Maandelijks, als de meetgegevens beschikbaar zijn, maken we een verbandscontrole. Het bestuur kijkt of de hoeveelheid stroom die de omvormers hebben omgezet, gelijk is aan: de meting van Kenter, de door CertiQ afgeboekte GVO-certificaten en de factuur aan Greenchoice.